E-Fatura Çözümleri

İşletmelerin fiziksel faturadan soyutlanarak kağıt tasarrufu yapmasını, bunun yanında gönderim ücretlerinin ortadan kalkmasını, belgelerin dijital ortamda güvenle depolanmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.

E-Fatura çözümleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilmiş yazılımlarla işletmelere sunulmaktadır. E-Fatura ile düzenlenen faturalar kağıt faturalarla aynı hukuki niteliğe sahiptir. E-Fatura uygulamasından Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi olan mükellefler yararlanabilir.

E-Fatura Uygulaması Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlarda düzenlenen ve normal bir faturadaki tüm bilgileri içeren elektronik uygulamadır.

Ne Tür İşletmeler Kullanabilir?

Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs Şirketi statüsünde bulunan vergi mükellefi ticari kuruluşlar e-Fatura uygulamasından yararlanabilir.

Nasıl Avantajlar Sağlar?

Faturalar elektronik ortama taşınacağı için kağıt, postalama, arşivleme gibi maliyetler ve buna bağlı olarak iş yükleri de ortadan kalkacaktır.

E-Fatura Çözümleri 

Logo J-Platform
Logo Tiger Wings Enterprise
Logo Tiger Wings
Logo Netsis Wings Enterprise
Logo Netsis Wings
Logo Tiger 3 Enterprise
Logo Netsis 3 Enterprise
Logo Tiger 3
Logo Netsis 3 Standard
Logo Go 3
Logo Diva Pos
Logo Diva Shop
Logo Diva Channel