Küçük Ölçekli İşletmeler İçin ERP Çözümleri

Küçük ölçekli mikro işletmeler ya da yeni kurulan işletmeler verimli iş yönetimi ve büyüme için öncelikle kısıtlı kaynaklarla başarıya ulaşmaya çalışır.  Bu tür işletmelerin etkili kontrol mekanizmasına ihtiyacı oluyor. Logo'nun küçük işletmeler için geliştirdiği Logo Start 3 çözümü ve ayrıca serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için geliştirdiği Logo Mali Müşavir 3 çözümü ile tüm iş süreçlerinin etkili yönetimini ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Mikro İşletmeler İçin Ürünler

Logo Start 3
Logo Mali Müşavir 3