E-İrsaliye Çözümleri

e-İrsaliye yazılım çözümlerimizle sevk irsaliyelerinin mevzuata uygun bir biçimde, elektronik sertifika imzasıyla elektronik ortamda saklanmasını sağlayan çözümler sunuyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen e-İrsaliye, sevk irsaliyesi ile aynı nitelik ve geçerliliğe sahiptir.

E-İrsaliye çözümlerinden yararlanan işletmeler kağıt sevk irsaliyelerin maliyetlerinden tasarruf edebildiği gibi iş sürecinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca işletmelerde kullanılan diğer yazılımlar ve iş sürecine kolayca entegre edilebiliyor.

E-İrsaliye Çözümleri

Logo J-Platform
Logo Tiger Wings Enterprise
Logo Tiger Wings
Logo Netsis Wings Enterprise
Logo Netsis Wings
Logo Tiger 3 Enterprise
Logo Netsis 3 Enterprise
Logo Tiger 3
Logo Netsis 3 Standard
Logo Go 3